Kinh nghiệm sản phẩm (product experience) là cảm nhận, trải nghiệm của người dùng khi sử dụng sản phẩm, bao gồm cả các cảm xúc, đánh giá và nhận thức về sản phẩm đó. Kinh nghiệm sản phẩm được định nghĩa bởi các yếu tố như thiết kế sản phẩm, chất lượng, tính tiện dụng, độ tin cậy và tính thẩm mỹ của sản phẩm. Kinh nghiệm sản phẩm đóng vai trò quan trọng trong quá trình quyết định mua sản phẩm và ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng về sản phẩm đó. Để cải thiện kinh nghiệm sản phẩm, các nhà sản xuất và nhà bán lẻ cần tập trung vào việc cải tiến sản phẩm, tăng cường dịch vụ khách hàng và tạo ra các chiến lược marketing hiệu quả để quảng bá sản phẩm đến khách hàng tiềm năng.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.