Sắc đẹp (beauty) là một khái niệm trừu tượng, liên quan đến ngoại hình, phong cách và tư thế của một người. Nó thường được xem là sự hoàn hảo và đầy cảm hứng, thể hiện qua nhiều khía cạnh như thân hình, khuôn mặt, cách di chuyển, cách nói chuyện và sự tự tin trong bản thân. Sắc đẹp được định nghĩa khác nhau trong từng nền văn hóa và thời đại, và thường phụ thuộc vào các tiêu chuẩn xã hội và chuẩn mực đẹp được xác định bởi truyền thông, ngành công nghiệp thời trang và ngành làm đẹp. Sắc đẹp không chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình của một người, mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần và tình cảm xã hội của họ.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.