Sức khỏe là trạng thái tốt của cơ thể và tâm trí, cho phép con người hoạt động và sinh hoạt một cách hiệu quả và đáp ứng được các thách thức của cuộc sống hàng ngày. Sức khỏe có thể bao gồm nhiều khía cạnh khác nhau, bao gồm sức khỏe về thể chất, tinh thần, xã hội và môi trường. Sức khỏe thể chất có thể bao gồm các yếu tố như trọng lượng cơ thể, chức năng cơ bản của các cơ quan và hệ thống, huyết áp, đường huyết, chất lượng giấc ngủ, dinh dưỡng, vệ sinh cá nhân, hoạt động thể chất và giảm stress. Sức khỏe tinh thần liên quan đến trạng thái tâm lý và cảm xúc của một người, bao gồm sự tự tin, động lực, sự cân bằng và hạnh phúc. Sức khỏe xã hội liên quan đến mối quan hệ xã hội và tương tác của một người với những người khác trong cộng đồng. Sức khỏe môi trường liên quan đến sự ảnh hưởng của môi trường sống đến sức khỏe, bao gồm không khí, nước, thực phẩm và môi trường sống.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.